Taśma urologiczna

Metoda TVT

Metoda TVT

Metoda TVT (Tension-free Vaginal Tape) jest zabiegiem wykonywanym z dostępu pochwowego, mającym na celu podwieszenie środkowej i tylnej części cewki moczowej.

Po podaniu znieczulenia (zazwyczaj miejscowego lub podpajęczynówkowego) oraz założeniu cewnika Foleya zabieg rozpocząć od nacięcia ściany pochwy w linii środkowej, ok. 1-1,5 cm od ujścia zewnętrznego cewki moczowej. Długość nacięcia powinna wynosić ok. 3–4 cm umożliwiając swobodną preparatykę środkowej części cewki moczowej oraz przestrzeni bocznych w celu uzyskania tunelu aż do tylnej powierzchni kości łonowej. W przygotowany tunel wkłuć igłę operacyjną – aplikator – i wprowadzić taśmę podwieszającą. Do cewki moczowej wprowadzić sondę i przesuwać ją w kierunku prawego uda pacjentki. Obok sondy wprowadzić aplikator TVT z zamocowaną na nim taśmą urologiczną. Aplikator wyprowadzić ok. 3 cm od linii środkowej ciała pacjentki. Po wyczuciu pierwszego oporu przekłuć przeponę miednicy mniejszej, po wyczuciu drugiego oporu przeprowadzić igłę przez powięź powłoki brzusznej. Wykonać niewielkie nacięcie i wykłuć aplikator do wysokości ok. 3-4 cm. Całą procedurę powtórzyć dla przeciwnej strony. Następnie napełnić pęcherz pacjentki, założyć cystoskop i sprawdzić ewentualne uszkodzenia. Po pozytywnej kontroli wysunąć końcówki mocujące taśmę z ucha igły aplikatora, wykonać próbę kaszlową w celu oceny stopnia napięcia taśmy i dokonać ewentualnych regulacji. Przyciąć końcówki mocujące oraz założyć pojedyncze szwy na brzegi nacięć. Śluzówkę ścian pochwy zszyć pojedynczymi szwami wchłanialnymi, zdezynfekować ranę, założyć opatrunek oraz wprowadzić cewnik Foleya do cewki moczowej pozostawiając go do pierwszej doby pooperacyjnej.

metoda TVT

Kontakt

TZMO SA
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
POLSKA
Tel. +48 56 6123395